Assessmenttraining.nl

Werkwijze

Middels de Assessmenttraining van DKP word je op zeer realistische wijze coachend voorbereid op een Assessment. Zo wordt er in een volledige training onder andere geoefend met levensechte praktijksimulaties*.

Geen trucjes leren, maar op grondige wijze inzicht verkrijgen in de principes die ten grondslag liggen aan de diverse onderdelen van een Assessment en uw prestaties daarin.

Resultaat

Door de coachende en realistische aanpak zal je jezelf op een zeer complete wijze prepareren om het beste resultaat te behalen bij het komende Assessment.

Maar de training gaat verder dan dat. Je leert over (management)competenties in het algemeen, je leert hoe jij het op het die terreinen doet en wat je anders of nog meer kunt doen voor effectieve invulling van je rol. En dat alles op maat. In die zin is de Assessmenttraining van DKP onderscheidend. Door onze Assessmenttraining te volgen zijn we ervan overtuigd, dat je de voor jou best mogelijke score zult behalen op het Assessment.

Voor wie

Voor kandidaten die zich goed willen voorbereiden op een toekomstig Assessment in verband met een sollicitatieprocedure voor een functie op HBO/Academisch niveau.

Maatwerk

De volledige Assessmenttraining is inclusief de afname van een testbatterij en inzet van een trainingsacteur. Hierop kan je zelf variëren en zo zelf je Assessmenttraining samenstellen. Je kunt kiezen uit de volgende onderdelen:

Volledige Assessmenttraining                                                                                        Benodigd minimaal aantal trainingsuren: 5

Onderdelen:

  • Voorlichting over de achtergronden, oefeningen en opbouw van een Assessment;
  • Bespreking van de resultaten van een persoonlijkheidsvragenlijst, drijfverenvragenlijst en cognitieve capaciteitentests (testbatterij); deze worden in aanloop naar de Assessmenttraining door u gemaakt;
  • Oefenen van het gesprek met de adviseur, inclusief nabespreking en feedback;
  • Oefenen van een praktijksimulatie* waarbij een trainingsacteur wordt ingezet;
  • Sterkte-/Zwakte-analyse van uw prestaties en profiel zoals die naar voren komen;
  • Direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen (ervaringsgericht leren);
  • Afsluitende feedback en handvatten voor verbetering.

 

Voorlichting individueel                                                                                          Benodigd minimaal aantal uren: 2

Voorlichting groep                                                                                                    Benodigd minimaal aantal uren: 3

Proefdraaien van de complete testbatterij(capaciteiten/persoonlijkheid en drijfveren) en bespreken van de resultaten                                                                 Benodigd minimaal aantal uren: 1,5

Proefdraaien Capaciteitentest en bespreken van de resultaten                      Benodigd minimaal aantal uren: 1

Proefdraaien Persoonlijkheidsvragenlijst en bespreken van de resultaten            Benodigd minimaal aantal uren: 1

Proefdraaien Drijfveren test en bespreken van de resultaten                        Benodigd minimaal aantal uren:1                                                                                             

Oefenen van het gesprek met de adviseur                                                                     Benodigd minimaal aantal trainingsuren: 2

Oefenen van een praktijksimulatie                                                                        Benodigd minimaal aantal trainingsuren: 2                                                                       

De praktijksimulatie* die in de Training wordt gebruikt, is een andere dan die in het feitelijke Assessment. De trainingssimulatie wordt zo ingericht, dat deze dezelfde competenties oproept als de praktijksimulatie in het feitelijke Assessment.

Ontwikkelen van een praktijksimulatie op maat                                                  Wanneer een praktijksimulatie* op maat ontwikkeld dient te worden, worden de kosten daarvan in rekening gebracht.

De benodigde tijd tussen aanvraag en inzetten van een van de genoemde modules bedraagt minimaal vier werkdagen. Wanneer een praktijksimulatie ontwikkeld dient te worden, is mogelijk meer voorbereidingstijd nodig.

Speciale trainingstijden                                                                              Assessmenttraining op zaterdag is mogelijk! Dan zal de training van 10.00 tot 15.00 uur zijn.  Vraag vrijblijvend om meer informatie.

Je kunt je aanmelden bij info@dkp.nl voor een van de modules, waarna onze senior trainster Caroline Rehbach zo spoedig mogelijk contact met je zal opnemen voor nader overleg en planning.

Wil je bij de aanmelding tevens vermelden/toevoegen:

Datum assessment:                                 (let wel: minimaal vier werkdagen benodigd tussen aanmelding en datum dat het assessment zal plaatsvinden)
Functieomschrijving:
CV toevoegen svp

Uw naam:                                          Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:                       (benodigd voor het eventueel inzetten van een testbatterij)
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer: