Competenties

Competenties bij een assessment zijn leidend bij het inrichten van een Assessment; ze zijn nodig voor een effectieve uitvoering van de functie en (soms dus) ontwikkeling. Daarom zal er eerst functie-analyse gedaan worden. Zodra duidelijk is wat de essentiële competenties zijn waarover de kandidaat moet beschikken, wordt bepaald hoe deze gemeten zullen worden. Ofwel welke onderdelen ingezet of bronnen geraadpleegd zullen worden.

Zoals gezegd zijn de competenties die nodig zijn voor een effectieve uitvoering van de functie en/of ontwikkeling leidend bij een Assessment. Competenties zijn in te delen in competentie-domeinen. De belangrijkste zijn:

Denkkracht

 • Probleemanalyse in de diepte: hoofd- en bijzaken onderscheiden binnen complexe problematiek, de kern onderscheiden en benoemen
 • Probleemanalyse in de breedte: verbanden leggen tussen aspecten van een probleem/situatie
 • Oordeelsvorming: tot een visie op/standpunt over een probleem/situatie komen; mogelijke consequenties en/of risico’s van een probleem/situatie (over)zien
 • Helicopterview
 • Snelheid van begrip
 • Inventiviteit
 • Creativiteit

Daadkracht

 • Initiatief
 • Pro activiteit
 • Doelgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Prioriteiten bepalen
 • Plannen in de tijd: taken en deadlines uitzetten op een tijdlijn
 • Activiteiten op elkaar afstemmen/coördineren
 • Organiseren
 • Voortgangscontrole: controlemomenten en -manieren benoemen en het proces actief monitoren
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren
 • Op mogelijke obstakels en tegenslagen anticiperen
 • Obstakels en tegenslagen managen
 • Doorzetten

Sociale kracht

 • Luisteren
 • Inlevingsvermogen
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Tact
 • Op een effectieve manier relaties leggen en onderhouden met anderen
 • Collegialiteit
 • Bijdragen aan teamgeest
 • Een team vormen (bouwen)
 • Op een effectieve manier omgaan met verschillen tussen teamleden
 • Samenwerken
 • Coachen (van collega’s)
 • Duidelijk communiceren
 • Omgevingsmanagement (op een effectieve manier verwachtingen managen
 • Klantgerichtheid
 • Relatiebeheer
 • Netwerken

Beïnvloedingskracht

 • Anderen overtuigen/’meekrijgen’
 • Op een effectieve manier omgaan met weerstand
 • Op een effectieve manier omgaan met conflict
 • Omgevingsbewustzijn (je bewust zijn van het krachtenveld waarin je opereert, je bewust zijn van de positie en het belang van de verschillende betrokken partijen in relatie tot jouw eigen rol)
 • Presenteren
 • Taakgericht aansturen individu
 • Mensgericht aansturen individu
 • Taakgericht aansturen groep
 • Mensgericht aansturen groep

Persoonlijke kracht

 • Zelfkennis/Zelfinzicht
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Bereidheid om buiten eigen comfortzone te treden/Durf
 • Lerend vermogen/Actief het eigen leerproces managen
 • Onafhankelijkheid
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Integriteit
 • Optimisme
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid