Modules

Hieronder treft u de beide modules aan die onderdeel uitmaken van de individuele assessmenttraining. Ze kunnen apart, of in combinatie in een meer omvattende traject worden gevolgd.

Module 1: Voorbereiding op het psychologisch onderzoek en het interview met de psycholoog

Inhoud:

 • Voorlichting over de achtergronden, onderdelen en opbouw van een assessment
 • Bespreking van de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst(en) en intelligentietests (op een eerder tijdstip door u ingevuld in aanloop naar de assessment-training)
 • Oefening van het interview met de psycholoog
 • Koppeling van de resultaten van de vragenlijsten met die van het interview
 • Sterkte-/zwakte-analyse van uw prestaties en profiel zoals die naar voren komen
 • Afsluitende feedback en handvatten voor verbetering

Module 2: Voorbereiding op praktijksimulaties

Inhoud:

 • Voorlichting over de achtergronden, onderdelen en opbouw van een assessment
 • Oefenen van twee (of meer) praktijksimulaties die een goede afspiegeling vormen van de simulaties waarmee u in het assessment te maken gaat krijgen (voorafgaand aan de module in kaart gebracht).
 • Sterkte-/zwakte-analyse van uw prestaties en profiel zoals die naar voren komen
 • Direct uitproberen van een andere manier van reageren en handelen (ervaringsgericht leren)
 • Afsluitende feedback en handvatten voor verbetering