Praktijksimulaties

Praktijksimulaties worden ook wel rollenspellen genoemd. Het zijn nabootsingen van situaties die voor de beoogde functie of loopbaanstap van essentieel belang zijn. Door jou in een of meerdere van deze gesimuleerde situaties te plaatsen en te observeren wat je doet, wordt inzicht verkregen in jouw feitelijke aanpak, stijl en gedrag in relatie tot bepaalde voor de functie of loopbaanstap geldende competenties. Bij de praktijksimulaties  zijn dan ook altijd een of meerdere assessoren (beoordelaars) aanwezig. Zij beoordelen jouw concreet vertoonde (dat wil zeggen: waarneembare) gedrag aan de hand van de van te voren geselecteerde competenties. Daarbij gaat het om verbaal en non-verbaal gedrag. De praktijksimulaties kunnen zowel individueel als met een groep worden uitgevoerd. Veel voorkomende (onderdelen van) praktijksimulaties zijn:

  • Een ‘factfinding’ opdracht;
  • Een visie- en presentatie-opdracht;
  • Het voeren van een verkoopgesprek;
  • Het voeren van een slecht nieuws gesprek;
  • Het voeren van een correctiegesprek;
  • Het voeren van een probleemoplossend gesprek;
  • Het voeren van een motiverend gesprek;
  • Het leiden van een groepsgesprek;
  • Een postbakoefening.