Visie

Iedereen gelijke kansen

Door kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden op het assessment, inclusief de praktijksimulaties, zijn we er van overtuigd dat zij hierdoor minder verrast en dus zo doeltreffend en efficiënt mogelijk zullen presteren tijdens het echte assessment. Zij hebben hierdoor de grootste kans op het beste resultaat.

Ook de validiteit en de eerlijkheid van de selectie is er bij gebaat als kan worden voorkomen dat sommige sollicitanten door onwennigheden en onbekendheid onder hun niveau presteren. Het adagium luidt dan ook: geef iedereen dezelfde kans! Niemand heeft er immers baat bij dat een kandidaat ten onrechte wordt afgewezen of aangenomen. Oók in dit laatste geval treft het de kandidaat! Deze zal hiervoor immers vroeg of laat zijn/haar prijs moeten betalen in de vorm van onvrede of overbelasting op de werkplek.

Het ultieme doel

Het doel waarnaar gestreefd wordt is om het uiteindelijke assessment, waarvoor getraind wordt, een goede voorspeller te laten zijn voor een succesvolle match tussen sollicitant en functie; als je geschikt bent moet dit uit de test blijken, zo ook als je niét geschikt bent. Want in je nieuwe functie wil je graag op je plek zitten.